- Ervaringen en momenten


Ervaringen en momenten, het numineuze

Soms kan een ervaring je zo overvallen, zo raken, dat die onvergetelijk is. Je wordt als het ware even     
boven jezelf getild en ziet een glimp van een andere werkelijkheid. Waarschijnlijk zijn dat  de momenten waar mythes over gaan. Het wordt het numineuze genoemd , een onbenoembare ervaring van het totaal andere.
 Het kunnen momenten zijn die in het gewone leven - onverwacht en imponerend plaats vinden, zoals hieronder blijkt.   


Kerstvakantie
Het sneeuwde dikke vlokken in de korte schemering van die oudejaarsdag. Geluidloos werden wereld wit. Ik stond onder de brede dakrand van ons huis te kijken en viel samen met wat er gebeurde en werd blij en stil van binnen. Alles in mijn onrustige puberbrein viel op zijn plaats. Het is tiental jaren geleden, het duurde niet lang, maar ik weet het nog precies. 


Sneeuw 
Het had gesneeuwd en de late avond was doodstil. Het vroor licht, onze voetstappen knerpten door de rulle sneeuw. Door het bos gingen wij naar en open plek en stonden ademloos stil. Er was een blauwe weerschijn op de sneeuw die leek te lichten. De hemel boven ons gonsde van stilte. Het was niet te beschrijven, we werden opgenomen in een trillende energie, in een enorme grootheid.
Zo zacht mogelijk lopend gingen we zwijgend terug naar huis.


Karnak
Ze was die dag de eerste bezoeker van de tempel van Karnak. In de enorme hal wilde ze omhoog kijken en zocht steun bij één van de 134 zuilen, maar die 'weigerde' dat; ze kon hem niet aanraken. Ze was  haar  'aanrakingspunt met de materie kwijt, vertelde ze. Ze 'was' alleen maar, zonder ruimte-, tijd- of aards bewustzijn. Hoe lang het duurde wist ze niet, maar toen  ze weer 'bijkwam' bracht een suppoost haar naar een ander deel van de zaal. Daar gebeurde het weer.
Ze ervoer een 'zijn' in een maat- en tijdloze toestand, als de basis van ons aardse- en tijdgebonden leven.
Powered by webXpress