- Een nieuw kader 2 - het gereedschap

Het ‘gereedschap’
 
Iedere godsdienst of religie kent uitdrukkingsvormen om de essentie van de religie  te benaderen: verhalen, spelen, dans en vormen van vieringen, symbolen.  
Die zijn nodig om zich een beeld van wat men gelooft te vormen.
Daarover wordt hieronder in ‘verhalen’ iets gezegd.
Onder ‘meditatie’ en  ‘mysterie’ wordt over gesproken over het ontvankelijk worden daarvoor
en onder ‘rituelen’ om tot het vieren hiervan te komen.
Dit is het tijdloze gereedschap.

Verhalen
Verhalen uit allerlei culturen vertellen hoe het leven, de wereld en de mensen zijn ontstaan, waar het kwaad en de dood vandaan komen. Het zijn zoekende, verklarende verhalen vol beelden uit eigen omgeving en leven: zo zou het gebeurd kunnen zijn. In de bijbel staat dat in  Genesis 1 – 3.
 
Die verhalen probeerden het onbegrijpelijke, het Andere, dichterbij te brengen en brachten dat onder bij krachten, geesten en goden. Steeds verteld werden het mythen, heilige verhalen en teksten die de mens een plaats gaven in die het verstand overstijgende ervaringen. Deze oerverhalen ging men vieren, vaak op heilige plaatsen. Beelden en voorwerpen uit het dagelijks leven kregen een verwijzende betekenis om het onbegrepene tegenwoordig te stellen en samen te vatten in ‘het is als’… en veel meer dan dat. Zo ontstonden symbolen.
Ook de bijbel staat vol verhalen over mensen die antwoorden zoeken op de vele raadsels van het leven, op de vraag wie God is en hoe zij Die mogen kennen.
 
Deze verhalen pasten zich aan veranderingen in de tijd aan. Vooral in onrustige perioden, of in tijden waarin de kennis op allerlei gebied toenam en men voor veel tot nog toe onbegrijpelijks verklaringen vond.
Daarmee veranderden het godsbeeld en de godsdienst. Dat maken wij nu in heftige vorm mee. Maar wie door de tijdgebondenheid - onder meer van de bijbelse verhalen en vaak prachtige teksten - heen kijkt merkt hoe actueel ze zijn, met alle menselijke  vragen, vreugden, noden, wanhoop en hoop. En vooral door de vraag naar die andere dimensie die ons overstijgt en waar wij toch weet van hebben.
Maar de tijdgebonden vorm maakt het soms moeilijk daar contact mee te krijgen. De vraag is hoe dat zou kunnen in onze digitaliserende en technologische tijd. 
 
Een voorbeeld van nu kan de Passion zijn, een hedendaagse opzet van het lijdensverhaal van Jezus  en zijn opstaan uit de dood, - het kernverhaal van het christendom -  met gebruikmaking van alle media die we kennen.*
De mensen stonden onder paraplu’s aan de kant van de weg te kijken. Ze waren geraakt, vertelden ze na afloop. Door het verhaal, door de ‘show’, maar meer nog door wat er tegelijk ’gebeurde’.  De mensen waren er samen doorheen gegaan, omdat dat oude verhaal zo tijdloos én zo actueel is.
 
Of dit een juiste manier is? Het wordt zoeken, zoals ook de oerverhalen zoekend ontstaan zijn.
 
 
meditatie
 
Mediteren, de wereld even buitensluiten om van binnen stil te worden om toegang te krijgen tot je eigen innerlijk en ontvankelijk te worden voor het Andere, Aanwezigheid, wachtend op wat komt.
 
Neem de tijd, de ruimte en rust,
even alleen met jezelf,
keer naar binnen,
volg je ademhaling
- adem in en rustig uit -
concentreer je op dit ritme
- adem in en rustig uit –
laat je denken los, 
voel je buik, je hart, je voeten

kom tot je innerlijke wereld.
                        
 Rita Schaveling
 
Meditatie en gebed kunnen in elkaar overgaan.
Het lijkt verder weg en moeilijker dan het is, maar het is vlakbij en hoort bij het leven: je even terugtrekken om gevoed door het onnoembare weer te weten wat je lijn in het leven is, voor jezelf en tegenover anderen. Het moeilijke is om tot die rust te komen.
Mediteren is zoeken naar, wachten op …
 
… Naar wat ongrijpbaar is
en toch bestaat,
licht in de duisternis,
beelden als dromen
vager dan woorden,
ver als een ster,
blijven wij zoeken 
totdat wij vinden,
blijven wij zoeken
tot het gegeven wordt.
                      Teksten voor de Toekomst  blz.167  

Stil worden voor God, zegt de bijbel.
 
Dit kan ons brengen naar het
 
 
mysterie
 
Dragende armen
Voeren naar ruimten
In zacht glanzend licht.
Hart dat onrustig
tot rust is gekomen,
In wat wij niet kennen
maar waar wij behoren.
Hoe? Vraag daarnaar niet,
Het is en geschiedt.
Glimlach vol vreugde,
Mysterie, geheimenis.
                      Liederen voor de Toekomst, lied 50
 
 
*The Passion vindt de laatste jaren in een nederlandse stad plaats, een tocht door de stad, wwarin een groot, verlicht kruis mee wordt gedragen aar een  podium in  de openlucht, waar de afsluiting plaats vindt

 

Boeken
- Marijke de Bruijne: Liederen voor de toekomst – 50 nieuwe liederen- met name lied 38, 41, 42, 47
- Marijke de Bruijne: Teksten voor de toekomst  – met name tekst 94,97,100,104,105


 


 

 

 

Powered by webXpress